Vážení zákazníci, z důvodu přetížení některých přepravních společností počítejte prosím s možnou prodlevou v doručení o 1-2 pracovní dny oproti deklarovanému termínu. Tuto situaci nejsme bohužel schopni nijak ovlivnit. Děkujeme za pochopení PNEU SOUKUP s.r.o.
+420 608 074 901
Po - Pá 8.30 - 16.00
Košík
0 Kč

Reklamace

Reklamační řád společnosti PNEU SOUKUP s.r.o.

Záruční lhůta

a) Společnost PNEU SOUKUP s.r.o. délka záruční doby u dodaných pneumatik je 2 roky od data prodeje. Výjimkou jsou produkty od výrobce Pneu Vraník, kde poskytujeme kupujícímu časově neomezenou záruku na výrobní vady až do sjetí dezénu na zákonem povolenou minimální hloubku dezénu. Zároveň ale platí, že u protektorovaných pneumatik, které byly reklamovány po uplynutí více jak 24 měsíců od koupě, bude kupujícímu u uznané reklamace vrácena poměrná část kupní ceny, která procentuálně odpovídá výšce zbylého dezénu odečtené od minimální (povinné) zákonné hloubky.

Záruka

a) Záruka poskytovaná společností PNEU SOUKUP s.r.o. po dobu záruční lhůty se vztahuje na veškeré materiálové a výrobní vady, které se u dodaného zboží a služeb vyskytnou v rámci záruční doby.

b) Záruka se nevztahuje na závady provozního charakteru, které u dodaného zboží nebo služeb vzniknou jejich používáním jiným způsobem, než je stanoveno obecnými předpisy, které způsob používání zboží upravují.

c) Záruka se nevztahuje na ojetí pneu, či jejího poškození cizím předmětem.

d) Záruka se nevztahuje na zboží, které bylo používáno k jinému účelu, nebo jiným způsobem než je určeno.

e) Záruka nebude poskytnuta zákazníkovi v případě, že nedoloží daňový doklad prokazující zakoupení zboží u společnosti PNEU SOUKUP s.r.o.

Reklamace

a) V případě, že se na dodaném zboží projeví vady, či nedostatky, důrazně doporučjeme uplatnit reklamaci bez zbytečného prodlení. zboží či službách projeví nedostatky, či vady doporučuje společnost PNEU SOUKUP s.r.o. uplatnit reklamaci bezprodleně.

b) Reklamaci je možné uplatnit osobně na prodejně PNEU SOUKUP s.r.o. , Vrchlického 108, 418 01 Bílina, nebo zboží na tuto adresu zaslat. V případě zaslání zboží nás prosím předem kontaktujte buď na emailu info@pneusoukup.cz nebo na tel.č. 608 074 901, kde s Vámi naši zaměstnanci domluví podrobnosti. Před zahájením reklamace mějte připraven daňový doklad, prokazující zakoupení zboží u společnosti PNEU SOUKUP s.r.o.

c) Reklamace bude zahájena datem doručení pneumatik na naší prodejnu a bude vyřízena v zákonné lhůtě 30 dnů. Následně bude zákazník vyrozuměn, zda byla reklamace uznána jako oprávněná, resp. zda se jednalo o reklamaci neoprávněnou.

d) V případě oprávněné reklamace poskytne společnost PNEU SOUKUP s.r.o. zákazníkovi náhradu

Oprávněná reklamace

a) V případě, že se jedná o vadu odstranitelnou má zákazník nárok na bezplatné odstranění vady.

b) V případě, že se jedná o vadu neodstranitelnou má zákazník nárok na výměnu zboží, či vrácení peněz.

c) V případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradu účelně vynaložených nákladů vzniklých v souvislosti s uplatněním reklamace. Toto právo může kupující u prodávajícího uplatnit ve lhůtě do jednoho měsíce od data vyřízení oprávněné reklamace.

Neoprávněná reklamace

a) V případě, že bude reklamace vyhodnocena jako neoprávněná, bude zákazník o této skutečnosti písemně vyrozuměn a zboží mu bude na jeho náklady zasláno zpět, resp. si ho může vyzvednout na naší prodejně. V případě, že zákazník nebude mít o vrácení zboží zájem, společnost PNEU SOUKUP s.r.o. zboží ekologicky zklividuje.

Načítám dialog...